Big Sale

Đầm Tafta trễ vai phối lưới

MSP: 1606710227

625,000₫1,250,000₫

Đầm xòe dúm 2 tầng cổ xẻ V

MSP: 1316432228

420,000₫1,050,000₫

Đầm xòe tay bồng xoắn ngực

MSP: 1318932228

590,000₫1,180,000₫

Đầm tay bèo trễ vai hoa cổ

MSP: 1318132228

490,000₫980,000₫

Đầm xòe xếp ly cổ đức

MSP: 1318032226

490,000₫980,000₫

Đầm xòe rủ tay trễ đèn lồng

MSP: 1410212227

525,000₫1,050,000₫

Đầm tơ hoa xếp ly cổ cutout

MSP: 1314312227

490,000₫980,000₫